Intīm preces
ANONÜÜMSUS TAGATUD


Arvestades toodete eripära ja võimalikke probleeme,
saame kõigile klientidele täielikult garanteerida
täieliku anonüümsuse ja konfidentsiaalse kohaletoimetamise.

Kõik tooted on pakendatud läbipaistmatusse pakendisse, ilma teabeta selle sisu kohta.